Privacyverklaring Idunamare

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese Privacywet. In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waar ik als stemtherapeut, coach en trainer aan moet voldoen.

Je mag van mij zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid verwachten in de beveiliging van de website en andere digitale omgevingen en de verwerking van de informatie die je mij bewust gegeven hebt, om bijvoorbeeld informatie te krijgen of bij het inschrijven voor een privé sessie, voor een Soul Voice® workshop of andere workshop of dienst.

Bij ieder bezoek aan een website, laat je digitale sporen na. Of je dat wilt of niet. Soms geef je zelf je persoonlijke gegevens door bijvoorbeeld een mailadres in te vullen. Deze privacyverklaring gaat over hoe jij mag verwachten dat ik, Anke de Jong, binnen Idunamare, omga met jouw informatie.

Uitgangspunt

Het uitgangspunt is dat jouw informatie van jou is. Ik wil daar zo min mogelijk van hebben. Dat betekent ook dat ik niet werk met bezoekersprofielen of jouw informatie beschikbaar stel aan derden. Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan die worden beschreven in deze privacyverklaring tenzij ik van tevoren jouw uitdrukkelijke toestemming hiervoor heb verkregen. Die toestemming kan blijken uit het feit dat je per e-mail of anderszins een vraag aan me stelt. Ik gebruik je email adres en naam om 1-2 maandelijks een nieuwsbrief te sturen met inspiratie en informatie over mijn activiteiten. Je kunt te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief.

In dit Privacy Statement deel ik hoe ik die gegevens of informatie die je met me deelt gebruik. Dit Privacy Statement is van toepassing op het gebruik van de informatie die je met me deelt:

 • online als je de website van Anke de Jong bezoekt https://www.ankedejong.com
 • online als je mij een intake formulier opstuurt voor een dienst die ik aanbied
 • offline als je informatie met me deelt, bijvoorbeeld als je jouw e-mailadres aan me geeft op een event omdat je de nieuwsbrief of informatie wilt ontvangen of een afspraak wilt maken.

Door de website te bezoeken, ga je akkoord met dit Privacy Statement en de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op Anke de Jong/ Idunamare. Ook wanneer je offline gegevens met me deelt, ga je akkoord met dit Privacy Statement.

Anke de Jong slaat jouw persoonlijke gegevens op in een beveiligde omgeving. De gegevens die je met ons deelt worden via een beveiligde verbinding (SSL) naar ons verstuurd.

Anke de Jong geeft je informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden en deelt op geen enkele wijze jouw informatie met derden buiten de partijen die in dit Privacy Statement worden beschreven.

Gegevens die je zelf geeft

Aanmelden via het contactformulier op de site Als je je aanmeldt voor een afspraak, voor een workshop, voor een dienst, dan weet je vanuit de informatie op de site waarvoor je je opgeeft. Je gegevens gebruik ik alleen voor datgene waarvoor je je opgeeft. Dus ik gebruik je mailadres om je te antwoorden via de mail, je telefoonnummer om je eventueel terug te kunnen bellen, als je die vermeld hebt.

Ik verzamel geen persoonlijke informatie als je de website bezoekt tenzij je deze vrijwillig zelf met mij hebt gedeeld. Bijvoorbeeld door het invullen van een formulier om nieuwsbrieven en informatie te ontvangen. Als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief dan gebruik ik je gegevens alleen daarvoor. De nieuwsbrief verstuur ik minder dan 1x per maand, tenzij er tussentijds belangrijke informatie gedeeld moet worden. Onder aan elke nieuwsbrief vind je altijd de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of je af te melden.

Vastlegging persoonlijke gegevens privé sessies De informatie die jij aan mij geeft tijdens sessies wordt in de vorm van aantekeningen op papier vastgelegd, met vermelding van alleen je naam. Deze informatie is niet digitaal. Deze informatie dient alleen ter ondersteuning van mij in jouw begeleiding. Als je daar behoefte aan hebt kun je hier inzage in krijgen. Deze informatie bewaar ik op een veilige plek.

Informatie verkregen via intake formulier voor privé sessie of workshop De intake formulieren bevatten persoonlijke informatie die dient om jou zo goed mogelijk te kunnen begeleiden bij een persoonlijke sessie of workshop. De intake formulieren worden digitaal en op papier op een veilige plek bewaard.

Delen met derden

Ik deel je gegevens uitsluitend met anderen als dat noodzakelijk is vanuit wetgeving of om andere redenen die te maken hebben met de bedrijfsvoering van mijn bedrijf.

 • Wettelijk deel ik je gegevens met de Belastingdienst, namelijk je factuurgegevens.
 • Ik deel de factuurinformatie ook met het administratiekantoor voor de jaarlijkse cijfers die ik verplicht ben te laten opstellen en controleren.
 • Alleen als jij nadrukkelijk toestemming hebt verleent dan deel ik je naam en email adres met Soul Voice International.
 • Verder zijn voor de nieuwsbrief, als je je daarvoor hebt opgegeven, je naam en mailadres opgenomen in mijn bestanden in waarmee ik de nieuwsbrieven verstuur. Dit is YourMailingListProvider (YMLP). Met YLMP is een zogenaamde verwerkersovereenkomst gesloten.

Je gegevens worden dus nooit gebruikt voor of doorgestuurd aan derden, anders dan hiervoor genoemd! In geen geval worden je gegevens verkocht aan derden.

Nogmaals op een rij, hoe ik deze gegevens gebruik

 1. Ik mail je om je informatie te sturen over een workshop waar je je voor hebt opgegeven of om een afspraak te maken. Ik stuur je daarna mijn nieuwsbrief met updates en inspiratie.
 2. Ik mail je (als je geen workshop of privé sessie bij mij hebt gevolgd ) uitsluitend als je hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven, mijn nieuwsbrief met updates en inspiratie.
 3. Jouw persoonlijke informatie dient om jou passende support te geven bij mijn diensten.
 4. Ik mail je of bel je mogelijk om je support en informatie te geven bij mijn diensten.
 5. Ik mail je mogelijk ook om je feedback te vragen over mijn diensten. 

Gegevens die om technische redenen automatisch worden ontvangen

Bij YourMailingListProvider wordt opgeslagen of je een nieuwsbrief hebt geopend en of je doorgeklikt hebt naar mijn website. Met deze gegevens doe ik alleen iets in algemene zin: ik kijk naar patronen. Bijvoorbeeld: hoeveel mensen van de lijst hebben de mail geopend en hoeveel hebben doorgeklikt. Ik gebruik geen informatie gekoppeld aan specifieke personen.

Beveiligingsbeleid

Alle devices die ik gebruik waarop jouw gegevens mogelijk zichtbaar zijn, zijn beveiligd. YourMailingListProvider zijn ook beveiligd met wachtwoorden. De wachtwoorden die ik gebruik zijn uniek en willekeurig. De internetverbinding met https://www.ankedejong.com is beveiligd via TLS. Dit kun je controleren doordat het adres in de adresbalk begint met ‘https’ en je een hangslotje ziet.

Cookies

Statische cookies worden gebruikt om de website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen. Gegevens worden voor geen enkele andere doeleinden gebruikt. Ze worden ook niet gebruikt om je surfgedrag te analyseren of om te delen met derden. Er zijn op de website ook cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Twitter en Facebook . Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken. Op de website (www.ankedejong.com) kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Idunamare draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door deze organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

Let op met informatie die je openlijk deelt op sociale media

Ik vind jouw privacy belangrijk. Er zijn plekken waar ik op geen enkele wijze invloed kan hebben op het beschermen van jouw privacy en ik wijs je er daarom graag op om je hiervan bewust te maken! Wees er bewust van dat alle informatie die je vrijwillig en zelf openlijk beschikbaar stelt aan derden – zoals reacties op mijn sociale media – mogelijk gehoord, gelezen en verzameld wordt door anderen buiten ons. Ik houd me niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor elk oneigenlijk gebruik van deze informatie door derden.

Hoe lang blijven je gegevens bewaard?

Als ondernemer ben ik wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren. Ik bewaar je gegevens niet langer dan nodig is voor het werk dat ik met je doe en dus waarvoor je gegevens worden verzameld. De gegevens van cliënten worden niet langer bewaard dan zeven jaar na afloop van de laatst genoten Soul Voice® privé sessie, Soul Voice workshop of deelname aan een andere workshop.

Vragen over het privacy statement

Ik houd dit Privacy Statement up-to-date met de ontwikkelingen in de Privacy wetgeving. Klopt er iets niet, wil je jouw gegevens inkijken of laten verwijderen? Neem dan contact op en ik maak het, uiterlijk binnen vijf werkdagen, voor je in orde. Ben je toch niet tevreden, en komen wij er samen niet uit, dan heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.  Heb je vragen? Stuur dan een email naar anke@ankedejong.com en zet “privacy statement” in de onderwerpregel van je email.

Wijzigingen in dit Privacy Statement

Door nieuwe wetgeving of andere omstandigheden zal ik deze privacyverklaring zo nu en dan aanpassen. Ik raad je daarom aan dit Privacy Statement regelmatig nog eens te lezen. Deze pagina toont altijd de laatste versie. De laatste wijziging heeft plaatsgevonden op 4 juli 2018.

Contactgegevens:
Idunamare
Anke de Jong
Generaal Foulkesweg 71
6703 BN Wageningen
tel: 06-13360428