Wat is jouw Verhaal?

door Anke de Jong

Luisteren voor verbinding

Het is een bijzonder jaar, zonder meer. In een tijd dat het ontmoedigd wordt om fysiek in elkaars nabijheid te verkeren groeit het verlangen naar echte verbinding.
 
Luisteren is een kwaliteit die helpt om te centreren, te vertragen, in het NU te zijn en verbinding te ervaren op meerdere lagen. De komende tijd is een uitgelezen mogelijkheid om ruimte te maken voor jezelf, in stilte te zijn en om dieper te luisteren naar je lichaam en je innerlijke stem. Wat wil er gehoord worden?
 
Of in een gesprek met iemand, betrek je lichaam eens bij het luisteren, richt je aandacht op de klank van de stem, wat hoor je voorbij de woorden, wat pik je op van de ziel van de ander? Ervaar verbinding op een andere laag.
 
Ik wens dat het een tijd mag zijn om verhalen te delen en echt naar elkaar te mogen luisteren. Elkaar te ont-moeten in de verhalen, in het delen van wat je na aan het hart ligt, wat je bezield, wat je beroerd, wat je ontroerd, waar je blij van wordt en ook wat je minder leuk vindt. Zodat we elkaar kunnen vinden in wat ons bindt, ons boeit en ons blij maakt. Om van betekenis te zijn op wat voor manier dan ook. Of misschen is dat alleen al genoeg betekenis;-)

Ga terug