Adem balanceert je levensenergie

door Anke de Jong

Adem en stem – energie-lading en ont-lading

Adem en stemklank zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zonder adem geen stem, zonder adem geen leven. De klank Hã betekent op Hawaï adem, maar ook levensadem, leven en energie zijn. Adem is ook de golf waarop wij praten en klanken maken. Hoe wij ademen bepaalt, en weerspiegelt tegelijkertijd, hoe wij ons voelen. Bij een evenwichtig ademritme zijn de in-en uitademing even lang. Als we kort inademen en lang uitademen, dan zorgen we graag voor een ander, maar vinden het misschien lastiger om voor onszelf te zorgen. Wanneer we een betrekkelijk lange inademing hebben, vergeleken met een kortere uitademing, kunnen we overgevoelig zijn en vaak te veel negatieve energie van anderen opnemen. We voelen ons dan snel aangevallen of onheus bejegend en zijn niet goed in staat om op een gezonde manier onze grenzen te bepalen. Wanneer we oppervlakkig ademhalen of in het algemeen moeite hebben met ademhalen, zouden we wel eens gevangen kunnen zitten in onze angsten of een te druk hoofd hebben.

Alexander Lowen, grondlegger van de bio-energetica, heeft veel onderzoek gedaan naar de invloed van ademhaling op het lichaam en op de geestelijk gezondheid van de mens. Des te actiever iemands ademhaling is, des te meer energie neemt het lichaam op en stijgt het energieniveau. Een diepere ademhaling is echter geen remedie an sich. De meeste mensen kunnen zelf niet een diepere ademhaling spontaan handhaven. Dit heeft te maken met energetische patronen die men zich heeft eigen gemaakt tijdens de ontwikkeling naar volwassenheid. In de bio-energetica spreken ze van energielading en –ontlading. Wij kunnen slechts functioneren als er een evenwicht is tussen energielading en –ontlading. Dit handhaaft een energieniveau dat voldoende is voor activiteiten en functioneren. De energie die men opneemt komt overeen met de hoeveelheid die men door activiteit kan ontladen. Wanneer handelingen en bewegingen ontstaan vanuit een vrije zelfexpressie en aangepast is aan de werkelijkheid van de situatie, dan ontstaat een gevoel van voldoening en plezier uit de ontlading van energie. Dit plezier en deze voldoening stimuleren aan hun kant het organisme tot een toename van metabolische activiteit, wat onmiddellijk zijn weerslag vindt in een diepere en vollere ademhaling. Zoals gezegd zijn genot en voldoening de onmiddellijke ervaring van zelfexpressieve activiteiten. Als iemands vermogen om zich te uiten beperkt wordt door innerlijke weerstanden, wordt het vermogen tot genot teruggebracht. In dat geval zal het individu zijn energieopname onbewust reduceren om het energie-evenwicht in zijn lichaam in stand te houden. Het doen stijgen van iemands energieniveau kan niet tot stand gebracht worden door hem eenvoudig door ademen op te laden. De uitvalswegen van de zelfexpressie door beweging, stem en lichaamsbewustzijn dienen geopend worden, zodat een grotere energieontlading kan optreden.

Ga terug